ഇടവകയുടെ കാവൽപ്പിതാവ് വി.ഗീവർഗ്ഗീസ് സഹദായുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ


Nov 30,-0001

ഇടവകയുടെ കാവൽപ്പിതാവ് വി.ഗീവർഗ്ഗീസ് സഹദായുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ

ഇടവകപ്പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ് 
————————————————
“നീതിമാൻറെ ഓർമ്മ വാഴ്‌വിനായിത്തീരട്ടെ”

കർത്താവിൽ പ്രീയരെ,

നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ ഏപ്രിൽ 29, 30 തീയതികളിൽ ഇടവകയുടെ കാവൽപ്പിതാവ് വി.ഗീവർഗ്ഗീസ് സഹദായുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലൊ. ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ഏപ്രിൽ 23 വെള്ളിയാഴ്ച പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ് ദൈവകൃപയാൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി നടത്തപ്പെട്ടു. 

പെരുന്നാൾ നേർച്ചകാഴ്ചകൾ, വി.കുർബ്ബാനയിൽ ഓർക്കുവാനുള്ള പേരുകൾ എന്നിവ online ലൂടെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

For ONLINE PAYMENT 
————————————————
Login to your account, select RENEWALS & PAYMENTS from the MENU.

https://sgocad.com/renewals

For Prayer Requests
————————————————
Login to your account, select PRAYER  REQUEST from the MENU.

https://sgocad.com/prayer-request

വി.ഗീവർഗ്ഗീസ് സഹദായുടെ മദ്ധ്യസ്ഥതയും കാവലും നാമെല്ലാവർക്കും, വിശിഷ്യാ ഈ മഹാമാരിയുടെ കെടുതികളിൽപ്പെട്ടുഴലുന്ന ദൂരെയും ചാരെയുമുള്ള സർവ്വർക്കും ശരണവും കോട്ടയുമായിരിക്കട്ടെ....🙏 

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ,
സ്നേഹപൂർവ്വം

ജോൺസൺ കാട്ടൂർ
കത്തീഡ്രൽ സെക്രട്ടറി